آخرین موسیقی های اضافه شده به سایت
خانه / بانو روح انگیز

بانو روح انگیز

مجموعه ترانه های بانو روح انگیز

زنان تالش در لحظه لحظه زندگی خود به این امر مهم و خطیر اقدام کرده اند. از گذشته های دور تا اینک زنان تالش خواسته و ناخواسته ، دانسته و ندانسته برای حفظ زبان و فرهنگ تالشی  کوشیده اند. موسیقی تالشی نیز در این میان مدیون زنان تالش است. او ... ادامه مطلب »