آخرین موسیقی های اضافه شده به سایت
خانه / آلبوم های گیلکی / حسن خوشدل / مجموعه ترانه ها

حسن خوشدل / مجموعه ترانه ها

حسن خوشدل

گیل نوا : این آهنگساز ، ترانه سرا ، نوازنده و خواننده گیلانی سال ها با گلوی خونین از مردان بی باک کرانه خزر ، از بیم و امید ماهی گیران و شالیکاران ، از عشق پاک دختران و پسران این دیار از جنگل و ماهیان مرداب و از ملوان تیم محبوبش سرود .
خوشدل موسیقی را نه در آموزشگاه ها و آکادمی های موسیقی که از پرورشگاه مجاور خانه شان فرا گرفت و شاید به همین خاطر باور داشت که هنرمند باید زبان گویای جامعه خود باشد .
در دوران مدرسه برای دسته موزیک پرورشگاه مجاور خانه شان که به واسطه موسیقی و ورزش خانه دوم او شده بود ، آکاردئونی رسید که او بی درنگ شیفته اش گشت و ساز تخصصی او شد.
او از مردم ، و برای آنها سرود و این گونه بود که ترانه های ماندگاری چون « عبدو » ، « زنگالو » ، « حسن زنگی » ، «مُل»، « بوشو بوشو ترا نخوام » ، «ملوان » ، «بوزای نیمیر بهار آیه» ، «کپور» ، «وِرنیشین» ، «گولِه مار»، «می دیل تره تنگه» را خلق کرد .
ترانه هایی که ساده و زیبا بودند و مردم این دیار زندگی خود ، رنج ها و آرزوهایشان را در آنها می یافتند و هنگام صید ماهی از دریا و کشت برنج در شالیزارهایشان می خواندند .
خوشدل می گفت : در ترانه هایم زیاد به موسیقی توجه نداشتم بلکه مساله اصلی حرفی بود که باید با ترانه هایم به مخاطبم بزنم.
او غرق شدن جوان صیادی را که کنار موج شکن گرفتار توفان و طعمه دریا شد، به چشم دید و رنج آن را به ترانه «مُل» بدل کرد .
وی بیش از هرچیز به ماندگاری کارها فکر می کرد و می افزود : موقع اجرا ، مادرم، دردهایم، خانواده ام، فقر مردم، بیچارگی صیادها به یادم می آید.

دانلود آهنگ عبدو

دانلود آهنگ حسن زنگی

دانلود آهنگ کپور لجن خوس

دانلود آهنگ ملوان

دانلود آهنگ سکینه دای گیزی

دانلود آهنگ لالا

دانلود آهنگ لزگی

درباره‌ esmail-rad

2,171 نظر

 1. ۲puppies – puppies for sale

  Today is really hard to choice best mates. If you really able to search cool friend, we advised you to purchase a puppy. This kind of animals are really nice. Puppies for sale are in web. You may search best mate and buy it, if will go at dog breeds link.

  At 2puppies.com there are many dogs for sale. This service is very famous and you could find a lot of funny pictures and images about puppies. However at link there are many articles for different topics. If you want to find dog, you need to know any info about them. However, you can search a puppy at website or read stories about them.

  Bulldog and Golden Doodle puppies are very popular this year. As rule, most recent puppies are German Shepherd Dog and Rottweiler. If you wish to search new mate for your family – you should search dogs at link. At website are working dog specialists who understand a lot of information about puppirs and know how to care about pawls.

  First of all, you must to understand, that there are a lot of breeds of dogs. If you desire to make a purchase of small breed, it should be Shih Tzu. If you are ready to purchase big dog, it may be German Shepherd Dog or French Bulldog. At website you should find also any of readable facts about dogs. It could be information about how to feed properly puppies and how to care for dogs, when they are ill.

  Dogs for sale are very famous. You can make a choice and buy different breed of puppy. Puppies breeds may be with different bloom. It can be black with dark or black with yellow. When you will buy dog finder, it should be very beautiful. You may look after and care for it. Puppies for sale may be also adult. But if you would purchase dog with small age, he or she will quickly get used for family.

  Site 2puppies.com is well-known in Canada. There are a lot of citizenships from different countries bought dogs there. Dogs for sale can be with big or small prow. The weight of dogs may be 10 – ۱۰۰kg. Value for a puppy also is the basic fact. Value for a dog depends of breed and months of the dog. As rule, you may to know that when you will buy puppy, you must care about hygiene. The average age of a dog is 15 years. The pawl must have a certificate of origin, as well as an accompanying contract and a purchase agreement.

  Before the process of purchasing you must also think about sex of the dog. If you want to buy a dog, you need choose the sex of the puppy and be ready keep an eye on this result. You must keep in mind, that the rate of the puppy can be different. That is why before to buy puppy you need to search information about adult dogs of particular breed.

 2. ۲puppies – puppies for sale

  Today is really not easy to choice best friends. If you really wish to search cool friend, we suggest you to buy a puppy. This kind of beasts are really nice. Dogs for sale are in web. You can find best mate and buy it, if will visit dogs for sale link.

  At 2puppies.com there are a lot of puppies for sale. This serve is very popular and you can search a lot of funny stories and images about dogs. Also at website there are a lot of data for varied themes. If you desire to search a puppy, you need to know some data about them. However, you should search a dog at page or read stories about them.

  Bulldog and Golden Doodle dogs are very renowned this year. Actually, most recent puppies are German Shepherd Dog and Rottweiler. If you wish to search new friend for your family – you can find puppies at website. At page are working dog masters who understand a lot of information about puppirs and know how to care about dogs.

  First of all, you must to understand, that there are a lot of breeds of dogs. If you desire to buy small breed, it can be Shih Tzu. If you are ready to purchase big dog, it may be German Shepherd Dog or French Bulldog. At link you could search also a lot of interesting facts about puppies. It should be information about how to feed right puppies and how to care for them, when they are ill.

  Pawls for sale are very well-known. You can make a decision and buy different breed of pawl. Dog breeds may be with different shade. It could be gray with dark or black with yellow. When you shall buy pawl finder, it can be very nice. You must look after and care for it. Puppies for sale may be also adult. But if you would purchase dog with small age, he or she will quickly get used for you.

  Website 2puppies.com is well-known in Canada. There are a lot of citizenships from different lands bought puppies there. Puppies for sale can be with big or small prow. The weight of puppy could be 10 – ۱۰۰kg. Price for a puppy also is the basic fact. Price for puppy depends of breed and age of the dog. As rule, you must to know that when you would buy a dog, you need care about hygiene. The standart age of a dog is 14 years. The puppy need have a certificate of origin, as well as an accompanying agreement and a purchase contact.

  Before the process of purchasing you need also think about sex of the puppy. If you desire to buy a dog, you must choose the sex of the dog and be ready keep an eye on this result. You must keep in mind, that the size of the puppy could be various. That is why before to buy puppy you need to search information about adult dogs of distinct breed.

 3. ۲puppies – dogs for sale

  Now is really not easy to search honest mates. If you really able to search best friend, we advised you to purchase a dog. This kind of animals are really beautiful. Dogs for sale are in web. You can find best mate and buy it, if will turn on dog breeds link.

  At 2puppies.com there are a lot of puppies for sale. This serve is very prominent and you could find a lot of funny pictures and images about puppies. Also at link there are a lot of articles for different themes. If you desire to find dog, you need to know any news about them. Actually, you should search a puppy at website or read stories about them.

  Bulldog and Golden Doodle puppies are very famous this year. However, most recent puppies are German Shepherd Dog and Rottweiler. If you desire to search honest mate for your childrent – you could find puppies at link. At link are working dog masters who understand a lot of information about dogs and know how to care about puppies.

  First of all, you must to understand, that there are many of breeds of puppies. If you wish to buy small breed, it can be Shih Tzu. If you are ready to purchase big dog, it can be German Shepherd Dog or French Bulldog. At link you can find also some of readable facts about puppies. It should be data about how to feed best dogs and how to care for them, when they are sick.

  Puppies for sale are very well-known. You can make a choice and purchase different breed of puppy. Puppies breeds can be with different bloom. It can be black with brown or black with dark-brown. When you will purchase dog finder, it can be very nice. You must look after and care for it. Puppies for sale can be also adult. But if you would purchase puppy with small age, he or she will quickly get used for person.

  Website 2puppies.com is popular in Europe. There are a lot of citizenships from different nation bought dogs there. Puppies for sale may be with big or small prow. The weight of puppy can be 10 – ۱۰۰kg. Cost for a dog also is the basic fact. Price for a dog depends of breed and years of the dog. However, you should to know that when you will buy puppy, you must care about hygiene. The standart age of a dog is 14 years. The puppy must have a certificate of origin, as well as an actual agreement and a purchase agreement.

  Before the process of purchasing you need also think about sex of the dog. If you wish to buy a dog, you must choose the sex of the dog and be ready keep an eye on this result. You must to remember, that the size of the dog can be various. That is why before to buy puppy you must to search information about adult dogs of distinct breed.

 4. ۲PUPPIES – puppies for sale

  At the moment is really not easy to find honest mates. If you really able to search interesting friend, we advised you to get a dog. This kind of animals are really beautiful. Puppies for sale are in web. You may discover best friend and buy it, if will turn on puppy finder link.

  At 2puppies.com there are many puppies for sale. This serve is very famous and you could find a lot of funny pictures and videos about dogs. Also at website there are a lot of articles for different topics. If you want to find dog, you need to know some news about them. As rule, you can find a dog at page or read stories about them.

  Bulldog and Golden Doodle puppies are very renowned this year. However, most recent dogs are German Shepherd Dog and Rottweiler. If you want to search new mate for your family – you should search puppies at link. At website are working dog exprerts who understand a lot of information about pawls and know how to care about dogs.

  First of all, you need to understand, that there are many of breeds of dogs. If you want to buy small breed, it could be Shih Tzu. If you are ready to buy big dog, it can be German Shepherd Dog or French Bulldog. At link you can find also some of readable facts about dogs. It should be data about how to feed properly puppies and how to care for them, when they are sick.

  Puppies for sale are very popular. You can make a choice and pick up different breed of puppy. Puppies breeds could be with different colors. It may be white with dark or black with yellow. When you will buy puppy finder, it can be very nice. You may look after and look after for it. Dogs for sale can be also adult. But if you would buy puppy with small age, he or she will quickly get used for you.

  link 2puppies.com is well-known in Europe. There are a lot of citizenships from different nation bought dogs there. Dogs for sale can be with big or small prow. The weight of puppy could be 10 – ۱۰۰kg. Value for a dog also is the basic fact. Value for puppy depends of breed and months of the pawl. However, you must to know that when you will buy puppy, you must care about hygiene. The standart age of a dog is 15 years. The puppy need have a certificate of origin, as well as an accompanying contract and a purchase contact.

  Before the process of purchasing you need also think about sex of the puppy. If you wish to purchase a puppy, you need choose the sex of the dog and be ready keep an eye on this issue. You must keep in mind, that the size of the puppy can be various. That is why before to buy a dog you need to search data about adult dogs of distinct breed.

 5. ۲PUPPIES – dogs for sale

  Today is really not easy to choice best mates. If you really want to search cool friend, we advised you to purchase a dog. This kind of animals are really gracious. Dogs for sale are in Internet. You could find best friend and buy it, if will go at puppy finder link.

  At 2puppies.com there are a lot of dogs for sale. This maintain is very prominent and you can search a lot of funny stories and videos about dogs. Also at link there are many data for varied topics. If you wish to find a puppy, you must to know some news about them. Actually, you could find a dog at page or read articles about them.

  Bulldog and Golden Doodle breeds are very popular this year. Actually, most recent dogs are German Shepherd Dog and Rottweiler. If you desire to search new friend for your household – you should find puppies at link. At link are working dog masters who understand a lot of information about dogs and know how to care about puppies.

  First of all, you must to understand, that there are many of breeds of puppies. If you want to buy small breed, it should be Shih Tzu. If you are ready to buy big dog, it can be German Shepherd Dog or French Bulldog. At website you can search also some of interesting facts about puppies. It could be data about how to feed right pawls and how to care for dogs, when they are sick.

  Puppies for sale are very well-known. You can make a decision and purchase different breed of pawl. Dog breeds could be with different shade. It could be black with dark or black with dark-brown. When you shall buy puppy finder, it should be very nice. You may look after and concern for it. Dogs for sale can be also adult. But if you would purchase dog with small age, he or she will quickly get used for person.

  Website 2puppies.com is well-known in USA. There are many citizenships from different nation bought puppies there. Puppies for sale may be with big or small noses. The weight of dogs may be 10 – ۱۰۰kg. Price for a puppy also is the main fact. Price for a dog depends of breed and months of the dog. However, you must to know that when you would buy a dog, you need care about hygiene. The basic age of a dog is 14 years. The puppy must have a certificate of origin, as well as an accompanying agreement and a purchase agreement.

  Before the process of buying you need also think about sex of the puppy. If you want to purchase a dog, you must choose the sex of the dog and be ready keep an eye on this result. You must to remember, that the size of the puppy can be various. That is why before to buy puppy you must to search information about adult dogs of distinct breed.

 6. ۲PUPPIES – dogs for sale

  Today is really not easy to search honest mates. If you really able to search best friend, we advised you to purchase a dog. This kind of beasts are really gracious. Puppies for sale are in web. You could find best mate and buy it, if will turn on puppy finder link.

  At 2puppies.com there are many dogs for sale. This maintain is very popular and you can find many funny pictures and videos about puppies. As well at link there are a lot of articles for various topics. If you want to search dog, you need to know any data about them. As rule, you could search a dog at page or read articles about them.

  Bulldog and Golden Doodle puppies are very popular this year. Actually, most recent puppies are German Shepherd Dog and Rottweiler. If you want to search honest friend for your family – you should search dogs at link. At link are working dog exprerts who understand a lot of information about puppirs and know how to care about puppies.

  First of all, you must to understand, that there are many of breeds of dogs. If you want to make a purchase of small breed, it can be Shih Tzu. If you are ready to purchase big dog, it could be German Shepherd Dog or French Bulldog. At page you could find also some of readable facts about puppies. It could be data about how to feed best pawls and how to care for them, when they are ill.

  Pawls for sale are very well-known. You can make a choice and purchase different breed of puppy. Dog breeds can be with different colors. It can be black with dark or black with yellow. When you shall buy pawl finder, it will be very nice. You may look after and look after for it. Dogs for sale can be also adult. But if you will purchase puppy with small age, he or she will quickly get used for person.

  Site 2puppies.com is famous in Europe. There are many citizenships from different lands bought dogs there. Puppies for sale can be with big or small prow. The weight of dogs can be 10 – ۱۰۰kg. Cost for a dog also is the main fact. Value for puppy depends of breed and months of the pawl. Actually, you may to know that when you will buy puppy, you must care about hygiene. The average age of a dog is 15 years. The pawl need have a certificate of origin, as well as an fresh contract and a purchase contact.

  Before the process of purchasing you need also think about sex of the puppy. If you wish to buy a puppy, you need choose the sex of the puppy and be ready keep an eye on this result. You must keep in mind, that the size of the puppy can be various. That is why before to buy a dog you must to find information about adult dogs of particular breed.

 7. Появились юридические вопросы? Не знаете, к какому специалисту обратиться? Советуем решать вопросы по судебной экспертизе с содействием специалистов. Специалистов в этом секторе подобрать действительно тяжело. Но, выбрать таких реально у нас на сайте.

  На смолэксперт.рф у менеджеров глобальный опыт работы. Им под силу какая угодно экспертиза. Если вам потребуется строительная экспертиза, то специалисты выедут на объект, проверят наличие всей необходимой документации и подготовят всю нужную информацию. Если вам необходима независимая экспертиза, то с содействием правовых процедур, которые организуют специалисты компании, все тонкости будут решены в мгновенные сроки.

  Иногда у женщин возникают вопросы, которые связаны с судебными исками. Экспертиза независимых органов может значительно помочь. Юридическая экспертиза, которая будет сделана некоммерческой компанией НП «Судебная экспертиза и оценка» удовлетворит вас корпоративным качеством и мгновенными сроками.

  Все экспертизы проводятся в Смоленске и области. У специалистов есть допуск в различные места, что даёт возможность ускорить обработку данных. В фирме трудятся специалисты, у которых опыт работы более чем ۲۵ лет. По этой причине они разбираются в разных спорных вопросах и смогут провести судебную экспертизу с учетом любых нюансов.
  Если вам нужна судебная экспертиза смоленск , то вам тоже смогут помочь. Нужно установить связь со специалистами по +۷(۴۸۱۲)۴۰-۳۳-۴۱, после чего менеджеры проинформируют вас по всем нюансам. Возникли сложности с геодезическими и кадастровыми работами?

  Не удается оформить определенный список документов? Сотрудники компании скажут как вам в моментальные сроки решить все вопросы. Организация находится по адресу г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. ۱۶/۱۷, куда вы вероятно сможете также подъехать на консультацию.

 8. Предстоят правовые вопросы? Не представляете, к какому специалисту обратиться? Советуем решать такие моменты по судебной экспертизе с помощью квалифицированных менеджеров. Юрисконсультов в этом секторе подобрать действительно трудно. Хотя, выбрать таких возможно у нас на сайте.

  На смолэксперт.рф у юрисконсультов колоссальный опыт работы. Им под силу любая экспертиза. Если вам понадобится оценочная экспертиза, то юристы выедут на объект, проверят наличие всей необходимой документации и соберут всю нужную информацию. Если вам нужна независимая экспертиза, то с содействием правовых процедур, которые сделают специалисты компании, все тонкости будут решены в сжатые сроки.

  Иногда у женщин появляются сложности, связанные с судебными исками. Экспертиза независимых органов вероятно сможет максимально посодействовать. Юридическая экспертиза, которая будет проведена некоммерческой компанией НП «Судебная экспертиза и оценка» удовлетворит вас индивидуальным качеством и моментальными сроками.

  Все экспертизы проводятся в Смоленске и регионе. У сотрудников есть допуск в различные места, что позволяет ускорить обработку информации. В организации устроены менеджеры, у которых опыт в экспертизах более чем ۱۵ лет. По этой причине они понимают в различных спорных вопросах и смогут провести интересующую вас экспертизу с учетом всех нюансов.
  Если вам потребуется строительная экспертиза , то вам тоже смогут подсказать. Нужно соединиться со специалистами по +۷(۴۸۱۲)۴۰-۳۳-۴۱, после чего сотрудники проинформируют вас по всем моментам. Возникли трудности с геодезическими и кадастровыми работами?

  Не удается оформить какой-то список актов? Менеджеры компании посодействуют вам в сжатые сроки решить все моменты. Организация функционирует по адресу г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. ۱۶/۱۷, куда вы можете также подъехать на консультацию.

 9. Появились юридические вопросы? Не представляете, к какому специалисту обратиться? Рекомендуем решать такие моменты по судебной экспертизе с помощью специалистов. Специалистов в этом секторе найти действительно тяжело. Хотя, найти таких возможно у нас на сайте.

  На смолэксперт.рф у менеджеров глобальный опыт работы. Им под силу любая экспертиза. Если вам понадобится досудебная экспертиза, то менеджеры поедут на объект, просмотрят наличие всей необходимой документации и подготовят всю необходимую информацию. Если вам необходима независимая экспертиза, то с помощью правовых процедур, которые сделают специалисты организации, все детали будут решены в сжатые сроки.

  Иногда у женщин возникают вопросы, которые связаны с судебными исками. Экспертиза независимых органов вероятно сможет очень помочь. Судебная экспертиза, которая будет организована некоммерческой компанией НП «Судебная экспертиза и оценка» порадует вас своим качеством и мгновенными сроками.

  Все дознания происходят в Смоленске и области. У профессионалов присутствует допуск в разнообразные объекты, что предоставляет шанс ускорить обработку документов. В фирме устроены специалисты, у которых опыт в экспертизах более чем ۲۰ лет. В связи с этим они квалифицированы в разных спорных вопросах и смогут провести судебную экспертизу с учетом подробных нюансов.
  Если вам понадобится судебная экспертиза смоленск , то вам тоже имеют шанс подсказать. Нужно соединиться со специалистами по +۷(۴۸۱۲)۴۰-۳۳-۴۱, после чего сотрудники проинформируют вас по любым вопросам. Возникли проблемы с геодезическими и кадастровыми работами?

  Не удается оформить определенный перечень бумаг? Менеджеры компании помогут вам в быстрые сроки решить все нюансы. Фирма размещена по адресу г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. ۱۶/۱۷, куда вы вероятно сможете также пожаловать на консультацию.

 10. Появились юридические вопросы? Не знаете, к какому юристу обратиться? Рекомендуем решать такие моменты по судебной экспертизе с содействием профессионалов. Юрисконсультов в этой нише выбрать по факту сложно. Хотя, выбрать таких можно у нас на сайте.

  На смолэксперт.рф у менеджеров колоссальный опыт работы. Им под силу какая угодно экспертиза. Если вам понадобится строительная экспертиза, то специалисты выедут на объект, просмотрят наличие всей необходимой документации и соберут всю необходимую информацию. Если вам потребуется независимая экспертиза, то с помощью нормативно-правовых процедур, которые проведут специалисты компании, все тонкости будут решены в моментальные сроки.

  Иногда у людей возникают вопросы, связанные с судебными исками. Экспертиза независимых органов вероятно сможет значительно помочь. Юридическая экспертиза, которая будет проведена некоммерческой компанией НП «Судебная экспертиза и оценка» порадует вас индивидуальным качеством и моментальными сроками.

  Все экспертизы проходят в Смоленске и области. У профессионалов есть допуск в разные объекты, что даёт возможность ускорить обработку информации. В компании устроены специалисты, у которых опыт в экспертизах более чем ۱۵ лет. Из-за этого они понимают в различных спорных вопросах и вероятно могут провести судебную экспертизу с учетом подробных нюансов.
  Если вам нужна судебная экспертиза , то вам тоже смогут подсказать. Нужно связаться со специалистами по +۷(۴۸۱۲)۴۰-۳۳-۴۱, после чего менеджеры проконсультируют вас по всем нюансам. Появились сложности с геодезическими и кадастровыми работами?

  Нет возможности оформить определенный список бумаг? Менеджеры компании помогут вам в сжатые сроки решить все вопросы. Компания находится по адресу г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. ۱۶/۱۷, куда вы можете также пожаловать на разговор.

 11. Предстоят правовые вопросы? Не знаете, к какому юристу обратиться? Советуем решать вопросы по судебной экспертизе с содействием профессионалов. Юристов в этом секторе найти действительно тяжело. Однако, найти таких реально у нас на сайте.

  На смолэксперт.рф у юрисконсультов огромный опыт работы. Им под силу интересующая экспертиза. Если вам понадобится оценочная экспертиза, то менеджеры выедут на объект, просмотрят наличие всей необходимой документации и подготовят всю нужную информацию. Если вам потребуется независимая экспертиза, то с содействием юридических процедур, которые проведут специалисты организации, все тонкости будут решены в сжатые сроки.

  Иногда у женщин появляются проблемы, которые связаны с судебными исками. Экспертиза независимых органов может очень посодействовать. Судебная экспертиза, которая будет сделана некоммерческой организацией НП «Судебная экспертиза и оценка» удовлетворит вас индивидуальным качеством и сжатыми сроками.

  Все расследования происходят в Смоленске и регионе. У профессионалов присутствует допуск в разнообразные объекты, что даёт возможность ускорить обработку информации. В организации устроены специалисты, у которых опыт в экспертизах более чем ۲۵ лет. Из-за этого они понимают в различных спорных вопросах и вероятно могут провести любую экспертизу с учетом подробных нюансов.
  Если вам нужна независимая экспертиза в судебном процессе , то вам тоже вероятно могут посодействовать. Нужно связаться со специалистами по +۷(۴۸۱۲)۴۰-۳۳-۴۱, после чего менеджеры проконсультируют вас по всем моментам. Начались сложности с геодезическими и кадастровыми работами?

  Не удается оформить определенный список документов? Специалисты компании помогут вам в моментальные сроки решить все нюансы. Организация функционирует по адресу г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. ۱۶/۱۷, куда вы имеете возможность также подъехать на беседу.

 12. [url=http://jonick.ru/users/porveterlo1973]prettywithribbons.com[/url]